آگهی ها

آگهی شماره 1

شایان پروای(قابل توجه) دوستداران پارسی سره وباورمندان به پاکسازی وبهسازی زبان

در راستای پاکسازی وبهسازی زبان فارسی نسکی(کتابی) با نام «فرهنگنامه ی پارسی آریا» چاپ وپخش شده که دارای دوبخش است. .دربخش يک ازويژگی های زبان پارسی ،پالايش و بهسازی آن وچرايي وچگونگی پالايش زبان، سخن به ميان آمده است.بخش دوم آن واژه نامه ی ناپارسی به پارسی است که واژه های برابر وجايگزين واژه های ناپارسی موجود درزبان کنونی رانشان می دهد.نشانی وشماره تلفن پخشگر(ناشر) برای خواستاران آن به گزاره ی زیر به آگاهی می رسد

 

نشانی پخشگر(ناشر): ایران،اسپهان(اصفهان)،خیابان استانداری،ساختمان شهاب،پلاک 50،انتشارات فرهنگ مردم

تلفن پخشگر : 14- 03112237013

تلن همراه پخشگر : 09133106864

 

آگهی شماره 2

   - شایان پروای(قابل توجه) دوستداران پارسی سره وباورمندان به پاکسازی وبهسازی زبان

چون گردآورنده ی فرهنگنامه ی پارسی آریا آهنگ(قصد)آن دارد که پس از انجام بهسازی هایی به چاپ دوم آن دست یازد (اقدام کند)،از همه ی دوستداران پارسی سره درخواست می شود که با خواندن این نسک واندیشیدن در آن دیدگاه های خود را ازراه این پایگاه به آگاهی گردآورنده ی آن برسانند.پیشاپیش از همکاری آنان سپاسگزاری می شود.

آگهی شماره 3

   - شایان پروای دوستداران پارسی سره وباورمندان به پاکسازی وبهسازی زبان

پیش نویس نسکی با نام «گامی در راه آموزش واژگان پارسی» آماده شده است. گردآورنده ی آن درجستجوی پخشگری(ناشری) است که هم خود دوستدار چنین نسکی باشد، هم با شمار بسیاری از نسکفروشی ها(کتابفروشی ها)ی کشور پیوند داشته و بتواند در زمان کوتاهی آن را به درون کتابفروشی ها فرستاده در جلو دید خواستاران آن بگذارد. ازپخشگران گرامی که خود را دارای این دو سامه(دو شرط) می دانند وآمادگی همکاری در این زمینه را دارند، خواهشمند است ،از راه این پایگاه ،آمادگی خویش را به آگاهی نگارنده برسانند

آگهی شماره 4

شایان پروای پخشگران(ناشران)دوستدار داستان های آموزنده

پیش نویس نسکی با نام «راهنامه ای برگرفته از شاهنامه» آماده ی چاپ شده است،که گزارش شماری از چامه های آموزنده ی شاهنامه را در بر می گیرد. از پخشگران دوستدار چاپ وپخش آن ،خواهشمند است ازراه این پایگاه گردآورنده را آگاه فرمایند 

آگهی شماره 5

شایان پروای دوستداران پارسی سره

گرداننده ی این پایگاه در نگر دارد با گروهی از هم اندیشان (دوستداران پارسی سره) ، آموزگاهی (کلاسی)، ناپیشگاهی (غیر حضوری) برای ورز (تمرین) واژه های پارسی سره برپاکند .آماج برپایی این آموزگاه آنست که با ورزیدن، واژه ها در یادمان بماند وکاربرد آنها برایمان آسان تر گردد. یکی از برنامه هایی که برای آموزگاه به نگر نگارنده می رسد اینست که پرسش ها وپرسمان (مسأله) هایی در این پایگاه نوشته شود (در پیوند با جستارهایی که در این پایگاه می آید) و دوستان پاسخ آنها را با بهره گیری از واژه های پارسی سره نوشته با رایانامه برای گرداننده ی پایگاه بفرستند.برنامه ی دیگر می تواند بررسی و پژوهش درباره ی برخی از واژه ها باشد.درباره ی برنامه های دیگری هم اندیشیده خواهد شد و دیدگاه های دوستان هم در این زمینه می تواند برنامه ی آموزشی را بهتر و سودمندتر کند.دراین آموزگاه هرکسی می تواند هم آموزش دهنده باشد،هم آموزش گیرنده (هم آموزگار،هم شاگرد). سامه ی (شرط) برپایی آموزگاه اینست که به اندازه ی بسنده خواهان داشته باشد. به کسانی که گرایش(تمایل) و آمادگی به هنبازی (شرکت) در این آموزگاه را دارند ، پیشنهاد می شود که آمادگی خود ونیز ویژگی های خود را به گزاره ی (شرح) زیر با رایانامه(ایمیل) به نشانی هایی که در بخش «پیوند با پایگاه» آمده و یا از راه بخش «دیدگاه شما» به آگاهی گرداننده ی پایگاه برسانند و دوستان و آشنایانشان را هم از این برنامه و این پیشنهاد آگاه فرمایند وایشان را به هنبازی دراین آموزگاه برانگیزند . اگر خواهان به اندازه ی بسنده بود، برنامه ی آموزگاه آغاز و با رایانامه به آگاهی دوستان خواهد رسید.
:ویژگی های خواهان هنبازی در آموزگاه

:نام
:نام خانوادگی
:کار
:تراز آموختگی (میزان تحصیل) ورشته ی آموزشی
:(کشور جای باشش (کشور محل سکونت
:(شهر جای باشش (شهر محل سکونت

:(رایانامه (ایمیل

 

آگهی شماره 6

 

نیپیک (کتاب) کوچکی بنام «سروده های ناب» ، در راستای پالایش و بهسازی زبان پارسی (با آماج گسترش کاربرد برخی از واژه های پارسی بجای واژه های بیگانه) و با رویکرد به پرسمان های (مسائل) اخلاقی و فرهنگی گوناگون چاپ شده است که چامه (شعر)ها و سخنانی سامانمند و آهنگینی را ، بدون کاربرد واژه های بیگانه  ، در بر می گیرد. خواندن آن به همه ی فرهنگ دوستان و بویژه دوستداران واژگان پارسی، پیشنهاد و سفارش می شود. به بنگاه های پخش کتاب و فروشگاه های کتاب در سراسر کشور ، بویژه گروهی از آنان که به این کار فرهنگی دلبستگی دارند ، هم پیشنهاد می گردد که برای همکاری در پخش آن با بهره گیری از شماره تلفن های زیر با ناشر تماس بگیرند.

تلفن های مرکز پخش :                                            09153172573   و  09159224320

نشانی رایانامه (ایمیل) نگارنده :                                        daneshiar@hotmail.com