تاش

 

تاش = شکل

 

برای به یاد ماندن این واژه به تاش های زیر پروابفرمایید

 

 تاش پِچاز

(پچاز= جدول)

 

 

             
             
             
             

 

برخی از تاش های هندسی

 

تاش خشتی یا تاش چارینه

 

 

 

 

 

 

 

خشتی - چارینه

 

تاش درازنای یا تاش درازچارینه

 

 

 

 

 

درازنای - درازچارینه